GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM THAM VẤN WTO VÀ FTAs

TRANG CHỦGIỚI THIỆU

1. Giới thiệu Cổng thông tin WTO và FTAs

- Cổng thông tin WTO và FTAs có địa chỉ https://wto.vioit.org.vn được xây dựng, duy trì và cập nhật bởi Trung tâm tham vấn WTO và FTAs của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công thương - Bộ Công Thương.

- Cổng thông tin là đầu mối cung cấp các văn kiện, văn bản pháp lý, tin tức, ấn phẩm, số liệu cập nhật,… về WTO các Hiệp định thương mại (FTA, các hiệp định thương mại, đầu tư,...) liên quan đến Việt Nam và các vấn đề pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế khác.

- Cổng thông tin cũng là kênh tư vấn, trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề hội nhập nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hiệp hội có thể tận dụng được tối đa những lợi ích mà quá trình này đem lại.

2. Giới thiệu Trung tâm tham vấn WTO và FTAs

- Trung tâm tham vấn WTO và FTAs là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Lãnh đạo Viện.

- Trung tâm tham vấn WTO và FTAs có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến thương mại quốc tế, cam kết của Việt Nam cũng như các thành viên khác trong WTO; các vấn đề về FTAs trong khu vực và thế giới.

* Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tham vấn WT0 và FTAs gồm Lãnh đạo Trung tâm, viên chức và người lao động.

- Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham vấn, tiếp nhận, thu thập và tổng hợp thông tin; tham gia tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn về cơ chế, chính sách và các cam kết có liên quan trong khuôn khổ WTO;

2. Tham vấn, tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực thi AFTA, AEC, APEC, ASEM, RCEP;

3.Tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực thi CPTPP, EVFTA, UKVFTA và VN - EAEU FTA (Việt Nam, Nga, Belarus, Armenia,...);

4. Tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực thi; ACFTA, AHKFTA (Trung Quốc, Hong Kông); VJEPA và AJCEP (đối tác Nhật Bản); VKFTA và AKFTA (đối tác Hàn Quốc);

5. Tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực thi VCFTA (Việt Nam, Chi Lê); AIFTA, AANZFTA (Ấn Độ, úc, New Zealand);

6. Theo dõi, tổng hợp Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện FTA hàng năm của các địa phương (FTA Index);

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

 

 

Tư vấn đầu tư
Tư vấn đầu tư
Kết nối doanh nghiệp
Kết nối doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Tài liệu - Ấn phẩm
Tài liệu - Ấn phẩm
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THAM VẤN WTO và FTAs
WTO