TRANG CHỦTHÔNG TIN THỊ TRƯỜNGThông tin chung
14/11/2023

Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư Khu vực Đông Á - Nhật Bản

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Bộ Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư khu vực Đông Á bao gồm các Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư ở 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư của Nhật Bản bao gồm các Chương sau:

Chương 1: Các thông tin chung về địa lý, đặc điểm chính trị, xã hội và môi trường văn hóa 

Chương 2: Môi trường kinh doanh 

Chương 3: Các chính sách thương mại và kinh tế 

Chương 4: Điều kiện phát triển công nghiệp và đầu tư nước ngoài 

Chương 5: Các thủ tục để bắt đầu kinh doanh

Chương 6: Các quy định pháp luật

Chương 7: Giải quyết tranh chấp

Chương 8: Các Hiệp định Thương mại tự do

Chương 9: Các Biện pháp hỗ trợ chống COVID-19

Chương 10: Thông tin liên hệ của các cơ quan liên quan

Chương 11: Phụ lục - Các câu hỏi thường gặp

Bản mềm Sách điện tử được đính kèm dưới đây: 

Các bài khác
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THAM VẤN WTO và FTAs
WTO